Tukaj vnesemo podatke o izobrazbi zaposlenega:

 • Poklicna izobrazba – z uporabo tipke F1 se odpre šifrant poklicnih izobrazb. Poiščemo ustrezno poklicno izobrazbo in potrdimo izbiro. Program samodejno izbere stopnjo izobrazbe (desno polje) glede na izbrano poklicno izobrazbo. Če smo v šifrantu stopenj izobrazbe (meni K.1.3.) določili št. dni dopusta, bo ta podatek upoštevan tudi pri izračunu dopusta.
 • Standartna klasifikacija poklicov – šifrant SKP-08
 • Vrsta izobrazbe (KLASIUS-SRV)
 • Področje izobrazbe (KLASIUS-P)
 • Končana šola

 

ke_izobrazba

 • Ostala izobraževanja – v spodnjem delu okna vnesemo vnos izobraževanj, kot so Varnost pri delu, Požarna varnost, druga izobraževanja:
  • Tip izobraževanja izberemo iz predhodno vnesenega šifranta ali pa kreiramo novega med samim vnosom izobraževanja.
  • Izvajalec in Naziv izobraževanja
  • Datum izobraževanja
  • Trajanje
  • Datum opravljanja preizkusa
  • Test opravljen – če je bil preizkus uspešno opravljen
  • Naslednji preizkus – datum naslednjega opravljanja izobraževanja (če je izobraževanje periodično). Ta podatek nam služi tudi pri izpisu opomnika (meni K.2.4.).

ke_izobrazba_vnos

Delovna doba Družinski člani