V tem meniju se vnašajo, popravljajo, brišejo in izpisujejo stroškovna mesta. Ta šifrant ni obvezen in ga zato lahko uporabljate tudi poljubno. Uporabi se ga lahko za npr. ločevanje porabe po poslovnih enotah, ali pa ločevanje porabe živil po dnevih in vrstah obrokov (zajtrk, malica, kosilo…).

Na podlagi stroškovnih mest si lahko izpišete:

  • Izpis porabe po stroškovnih mestih (meni 3.7.)
  • Izpis porabe po kontih, str.mestih, del.nalogih (meni 3.B.)
  • Izpis porabe po dnevih, stroškovnih mestih (meni 3.I.2.).

mkw-4-4-1

4.3. Partnerji 4.5. Skladišča