Izpis plačanih kreditov po delavcih v določenem obdobju. Na izpisu so zajeti podatki o številki obroka, znesek obroka, partiji kredita, datumu izplačila in pri kateri plači je bil kredit izplačan.

4.3. Izpis shranjenih plač brez nastavitve 4.6. Obrazec M4