V naslednjih menijih obračunamo, izpišemo amortizacijo in naredimo prenos temeljnice v glavno knjigo.

1.B. Delitev, združevanje, razdruževanje 2.1. Obračun amortizacije