Enostaven vnos nalogov za več dni na enkrat z možnostjo kopiranja. Program potem naredi posamezne potne naloge iz hitrega vnosa v meni 6.1.1., kjer dobijo tekočo zaporedno številko. Tako pripravljeni nalogi se izpišejo v meniju 6.1.1 (posamezno) ali v meniju 6.2.2 (za več nalogov naenkrat).

Vnos naloga začnemo z izbiro delavca in/ali datumske omejitve od..do. Vnesti je potrebno vsaj en podatek.

622_1

Na naslednji formi, odvisno od potreb, na dnu forme, ustrezno izberemo gumb.

622_2

Nadaljujemo z vnosom.

  • Ročni vnos dnevnic: Izklopljen parameter pomeni, da bo program, na naslednjem zavihku (gumb Stroški na koncu vsake vrstice) avtomatsko izračunal količino dnevnic ter nastavil vrednost dnevnice za ustrezno obdobje, glede na vrednosti iz šifranta Dnevnice.
  • Kilometri: Vpišemo število prevoženih kilometrov. Če število kilometrov vpisano na relaciji, v šifrantu Relacije, jih program ponudi, število km lahko ročno popravimo.
  • Akontacija: Vpišemo znesek, ki ga zaposlenemu izplačamo pred odhodom na službeno pot.
  • Skupaj stroški: Seštevek vseh spodaj vnesenih vrstic posameznih potnih nalogov.

622_3

Če so s potnim nalogom povezani dodatni stroški, jih vnesemo preko gumba Stroški, kjer se odpre forma za vnos stroškov povezanih s posameznim potnim nalogom in pregled dnevnic:

Cestnine, parkirnine in ostali stroški: Vpišemo stroške, nastale na službeni poti. Kaj bomo vnašali pod ostale stroške, nastavimo v parametrih programa (WebVasco meni 8.P.6) (npr.: pranje avtomobila, nočitve, letalske karte…). Ostale stroške nastavimo le v sodelovanju s svetovalcem iz podpore.

622_4

6.1.1 Vnos nalogov 6.1.3 Nezaključeni nalogi