Ta meni uporabljamo za pregled vseh faktur narejenih kjerkoli po želji pa jih lahko na več načinov filtriramo.

faw_225_pregled_racunov

 

[F8]  Filter – Možnost nastavitve filtra prikaza računov v tabeli.

Prikažem – možnost izbire prikaza določenih tipov računov.

[F9] Seštevek – sešteje vrednost dobavnic trenutno na ekranu, upošteva tudi filter F8 zgoraj.

[F2] Pregled – prikaže predogled računa na ekran.

[ALT+F1] – Poišče račun po številki dobavnice.

Gumb +T ali -T    Če je na gumbu +T, program vpraša za tiskalnik, -T pa tiska direktno na privzet tiskalnik. To velja na vsaki postaji posebej.

Izb. obliko izpisa nas, če je obkljukano ob izpisu dokumenta vpraša za obliko izpisa in če jih imamo nastavljenih več (meni 6.7.1.1), lahko med njimi izbiramo.

E-pošta omogoča pošiljanje dokumenta po e-pošti v pdf obliki. Ob pritisku se odpre okno za vnos in izbiro e-naslova, oblike. Z gumbom nastavitve je možno nastaviti potrebne nastavitve e-pošte – navodila se nahajajo v meniju 8.E.

[F6] Spremeni naziv kupca – v primeru, da ugotovite nepravilnost podatkov kupca na izdelanem računu, jih lahko na maski, ki se vam odpre s pritiskom na ta gumb, ustrezno popravite ali ponastavite iz šifranta kupcev, če ste jih medtem tam že popravili. Podatkov ne morete spremeniti, če je račun davčno potrjen.

faw_225_f6_spremeni_naziv_kupca

2.2.4 Brisanje 2.2.6 Pregled računov