V tem delu bomo pogledali pripravo čitalca za delo, prenos podatkov in osnovne funkcije aplikacije na čitalcu.

5.N.1-5 Oblikovanje nalepk 1. Priprava čitalca