V nastavljivih izpisih se že nahajajo štirje prednastavljeni izpisi. Če jih nimamo jih lahko nastavimo s tipko Prenos z interneta.

Z nastavljivimi izpisi lahko izpišemo različne sezname OS z različnimi podatki (stolpci). Primer nastavljivega izpisa:

Na prvem zavihku 1. Nastavitev izpisa vnesemo

 • Naziv izpisa – vpiešmo Register OS (popis) po lokacijah
 • Izpis osnovnih sredstev, obkljukamo izpis OS
 • Katera OS pišem, izberemo 1 – Aktivna osnovna sredstva
 • Izpis dograditev, izberemo 1 – Ne pišem dograditev v svoji vrstici
 • Na novo stran, izberemo 1 – Na novo stran po prvi urejenosti (na zavihku 3.Urejenost imamo določeno da je prva urejenost Lokacija, kar pomeni da se bo izpis za vsako lokacijo izpisal na novo stran)

osw_43

Na drugem zavihku 2. Nastavitev stolpcev vnesemo stolpce, ki jih želimo na izpisu. Vsak stolpec ima pet nastavitev in sicer:

 • Napis, naziv stolpca
 • Napis(2), naziv stolpca 2
 • Formula, kaj želimo, da se izpiše v stolpcu, legenda je vidna v spodnjem delu okna
 • Vseh mest, glede na to kakšen podatek izpisujemo (znesek, besedilo, procent) je nastavitev stolpca in polja Decimalk različna:
  • Pri izpisu zneska pod “Vseh mest” vpišemo število 0, pod “Decimalk” pa širino stolpca.
  • Pri izpisu besedila pod “Vseh mest” širino stolpca, pod “Decimalk” pa vpišemo 0.
  • Pri izpisu procenta (koef.) pod “Vseh mest” vpišemo širino stolpca, pod “Decimalk” pa
   število decimalnih mest.
  • Pri izpisu DA/NE pod “Vseh mest” vpišemo širino stolpca, pod “Decimalk” pa vpišemo -1.

osw_43_2

Na tretjem zavihku 3. Urejenost izpisa določimo v kakšnem vrstnem redu se izpiše izpis. Dodamo lahko še besedilo zgoraj in spodaj na izpis. Izpis shranimo s tipko F9 Potrdi.

 

osw_43_3

Za izpis nastavljivega izpisa se postavimo na izpis in pritisnemo tipko F5 Tiskaj. Pred izpisom lahko še določimo Selekcija v kateri lahko omejimo izpis od..do po stroškovnih mestih, lokacijah, sobah,…

osw_43_f5_tiskaj

 

4.2. Pregled nabav po mesecih 4.4. in 4.5. Izpis kartic knjiženja in premikov OS