V nastavljivih izpisih se že nahaja šest prednastavljenih izpisov. Če jih nimamo jih lahko nastavimo s tipko Prenos z interneta.

Z nastavljivimi izpisi lahko izpišemo različne sezname OS z različnimi podatki (stolpci). Primer nastavljivega izpisa:

Na prvem zavihku 1. Nastavitev izpisa vnesemo

  • Naziv izpisa – vpiešmo Register OS (popis) po lokacijah
  • Izpis osnovnih sredstev, obkljukamo izpis OS
  • Katera OS pišem, izberemo 1 – Aktivna osnovna sredstva
  • Izpis dograditev, izberemo 1 – Ne pišem dograditev v svoji vrstici
  • Na novo stran, izberemo 1 – Na novo stran po prvi urejenosti (na zavihku 3.Urejenost imamo določeno da je prva urejenost Lokacija, kar pomeni da se bo izpis za vsako lokacijo izpisal na novo stran)

osw_43

Na drugem zavihku 2. Nastavitev stolpcev vnesemo stolpce, ki jih želimo na izpisu. Polja pri vnosu stolpca:

  • Napis, naziv stolpca
  • Napis(2), naziv stolpca 2
  • Formula, kaj želimo, da se izpiše v stolpcu. Formulo poiščemo s tipko F1, kamor vpišemo iskalni niz in potem iz seznama izberemo podatek, ki ga želimo izpisati v stolpcu izpisa.
  • Polji Vseh mest in Decimalk se izpolnita samodejno glede na to kakšen podatek izpisujemo (znesek, besedilo, procent).

osw_43_2_2023

Na tretjem zavihku 3. Urejenost izpisa določimo v kakšnem vrstnem redu se izpiše izpis. Dodamo lahko še besedilo zgoraj in spodaj na izpis. Izpis shranimo s tipko F9 Potrdi.

 

osw_43_3

Za izpis nastavljivega izpisa se postavimo na izpis in pritisnemo tipko F5 Tiskaj. Pred izpisom lahko še določimo Selekcija v kateri lahko omejimo izpis od..do po stroškovnih mestih, lokacijah, sobah,…

osw_43_f5_tiskaj

 

4.2. Pregled nabav po mesecih 4.4. in 4.5. Izpis kartic knjiženja in premikov OS