Šifrant držav je prednastavljen šifrant. S klikom na gumb “Nastavi šifrant” ga lahko tudi obnovite.

V šifrant držav vnašamo naslednje podatke:

  •  Šifra: Vnašamo šifro med 1 in 99999999. Paziti morate, da uporabite prave šifre držav,
  • Naziv : Vnesemo naziv države.

 

3.7. Devizni tečaji 3.9. Dnevnice