Prenos eRačunov iz predala

V program je možno prenesti e-račune preko menija Dokumenti/BizBox prenos. Meni je viden, v kolikor imate nastavljenega vsaj enega izmed ponudnikov predala za e-račune. Ponudnika nastavite v meniju Nastavitve/Parametri na zavihku E-predal.

Kot ponudnika izberete ZZI (predhodno je potrebno odpreti predal na portalu BIZBOX in dobavitelje pozvati, da vam račune pričnejo pošiljati v bizBox predal) vpišete dodeljeno uporabniško ime in geslo. V primeru da ste uporabnik iz javnega sektorja izberete ponudnika UJP.

Program ponuja tudi možnost prenosa računov iz AccountingBox-a (Pronet). Gre za klasične PDF račune, ki jih pošljete na AccountingBox v obdelavo kjer jih pretvorijo v “e-račune”. Opcija prenosa se pojavi v meniju Dokumenti/Pronet prenos.

posnetek-zaslona-2024-03-05-001234

 

Ko kliknete meni Dokumenti->BizBox/Pronet prenos program preveri bizBox oziroma Pronet predal in prenese vse še neprenesene fakture iz predala v program. Dokumenti so vidni v Prejeti pošti oziroma Prejetih fakturah. V kolikor imate vklopljeno likvidacijo je prej potrebno nastaviti še privzetega Likvidatorja ali Likvidacijsko skupino, ki se bo zapisala na novo vnesene fakture.

posnetek-zaslona-2024-03-05-002016

mPotrdi - aplikacija za likvidacijo dokumentov (eKPF) Skeniranje dokumentov