Za prenos v program Glavna knjiga je potrebno najprej nastaviti temeljnico. V programu lahko oblikujete poljubno število temeljnic – dodajate jih z gumbom F2 – nov vnos tip.

Ko imate naziv temeljnice vneseno, preko gumba “Enter” – Oblikovanje temeljnice urejate nastavitve. Program ima že prednastavljeno temeljnico, ki jo lahko brez težav tudi popravite po svoje.

Pri vnosu postavke v temeljnico vnašate:

temeljnica

  • Naziv postavke: Vpišete naziv postavke, npr. Kilometrina, Dnevnice…,
  • Konto breme, konto dobro: Tu vpišete šifro konta. Namesto šifre konta lahko vpišete tudi #01. V tem primeru program postavko knjiži na konto iz šifranta delavca,
  • Vrsta postavke: Izberete eno izmed možnih postavk (kilometrina, dnevnice, cestnine itd.),
  • Prenos partnerjev, stroškovnega mesta: če odkljukate eno od teh možnosti ali obe, se bo pri prenosu v Glavno knjigo prenesel tudi partner/stroškovno mesto,
  • Šifra: Šifra se vnaša samo pri vrsti postavke »Ostali stroški«. Če vrednost šifre pustite 0, potem bo program seštel vrednosti vseh ostalih stroškov. Če bo šifra ena izmed vrednosti od 1 do 8, bo program izpisal seštevek stroškov, ki ustrezajo izbrani šifri.
4.1. Prenos potnih nalogov v GK 4.1.2. Pregled temeljnice na zaslon