Na zavihku 1. Matični vnesemo matične podatke o delavcu. Pri vnosu matičnih podatkov so vgrajene kontrole za strukturo EMŠO, davčne številke in TRR.

Predhodna delovna doba, vnesemo delovno dobo do Datuma vstopa. Od datuma vstopa dalje bo program računal delovno dobo sam.

Dobiva plačo, obkljukamo kadar delavec dobiva plačo oz. je delavec aktiven. Ko delavec zapusti podjetje se vnese Datum izstopa in odstrani kljukica Dobiva plačo (po izplačilu in ažuriranju zadnje plače).

Polja ki niso obvezna:

  • Delovno mesto in Opis del. mesta, samo za vodenje delavcev po delovnih mestih
  • Relacija, možnost avtomatskega izračuna prevoza na delo
  • Fond ur – posebnosti
  • SM2 in SM3 – če uporabljamo tudi šifrante stroškovnih mest na drugem in tretjem nivoju
  • Prva zaposlitev – datum prve zaposlitve
  • Pogodba o zaposlitvi, oznaka pogodbe. Od-do datuma, veljavnost pogodbe.

place_21_maticni_2023

2.1. Vnos in popravljanje delavcev 2. Obračun