V tem meniju program omogoča izdelavo, izpis in elektronsko rokovanje z obrazci M-1, M-2, M-3, M-DČ, PD-1, Napotnica za zdravniški pregled ter M-12.

 

K.3.3. Vnos prisotnosti/odsotnosti K.4.1. M1, M2, M3