V tem meniju program omogoča vnos že vnaprej pripravljenih obrazcev. S klikom na gumb ali uporabo tipke F2 odpremo vnos novega obrazca. Glede na vrsto obrazca dopolnimo potrebne podatke. Pri vnosu podatkov v polja, ki vsebujejo šifrante (izbira delavca, izbira poklica, izobrazbe,…) si pomagamo s tipko F1, katera odpre obstoječi šifrant. Po končanem vnosu obrazec shranimo s tipko F9.

 

K.3.3. Vnos prisotnosti/odsotnosti K.4.1. M1, M2, M3