Ta meni se uporabi v primeru, kadar želite zadolžiti delavca za orodje, napravo, pripomočke in drug drobni material za katerega morate voditi evidenco zalog in zadolžitev/razdolžitev materiala. Predhodno morate v šifrant materialov vnesti ves tak material.

V tem meniju lahko tako vnašamo, popravljamo, brišemo in izpisujemo zadolžitve.

Vnese se (meni 5.3.1.) datum zadolžitve/razdolžitve in delavca. Nato se vnese material, ki ga boste zadolžili ali razdolžili. Za pravilen vnos bodite pozorni, da vnašate količino v pravo okence in sicer Zadolžitev za izposojo, ter Razdolžitev za vračilo materiala. Vedno vnašate samo pozitivne vrednosti za količino.

V spodnjem delu vam program prikazuje stanje zadolžitve za ta material.

Na koncu dokument shranite s tipko  F9 Potrdi.

Vse dokumente lahko tudi popravljate (meni 5.3.2.), brišete (meni 5.3.3.) ali izpisujete (meni 5.3.4.).

mkw-5-3

5.2. Izdajnica – ostalo 5.4. Inventura