Z inventuro preverjate knjižno stanje zalog materiala zapisanim v programu in ga usklajujete z dejanskim stanjem zalog. Do razlik med dejanskim in knjižnim stanjem lahko pride iz različnih razlogov. To so lahko vse od izgube/založitve predmetov, pa do napak do katerih pride pri vnosu na prevzemnice ali izdajnice.

Kako pogosto morate usklajevati knjigovodsko stanje z realnim je odvisno od dejavnosti podjetja (trgovska, gostinska, ipd.).

5.3. Zadolžitve po delavcih 5.4.1. Izpis inventurnih listov