Programski paket AVHW (Avtorski Honorarji) Vam omogoča enostaven in hiter izračun avtorskih honorarjev, pogodbenih del, najemnin, nagrad, … (REK-0; bivši REK-2). Obračune se lahko vnaša v neto, bruto ali bruto bruto zneskih. Na podlagi vnesenega obračuna sledi izpis/pdf Obračuna za delavca, oddaja REK-0 obrazca v sistem eDavkov, kreiranje plačilnih nalogov ter knjiženje obračunov v Glavno knjigo. Na voljo je veliko izpisov po različnih filtrih kot so delavec, tip obračuna, stroškovna mesta ter Kontrolni letni izpis za dohodnino. V programu se nahaja tudi obrazec M12.

Vsebuje naslednja poglavja

Obračun honorarja, postopek obračuna honorarja
Izpisi, izpisi shranjenih evidenc
Šifranti
Obrazci, izpis obvestila za dohodnino, M12 obrazec in poljubne obrazce
Razno, parametri

K.4.5. M12 (Prijava-odjava zavarovanja) 1. Obračun honorarja