Programski paket AVHW (Avtorski Honorarji) Vam omogoča enostaven in hiter izračun avtorskih honorarjev, pogodbenih del, najemnin, nagrad, … Program Vam poleg samega izračuna nudi tudi pregled letne evidence honorarjev, izračun in izpis plačilnih nalogov za honorarje, dohodnino, prispevke in prometni davek, izpis seznamov za banke …

Vsebuje naslednja poglavja

Obračun honorarja, postopek obračuna honorarja
Izpisi, izpisi shranjenih evidenc
Šifranti
Obrazci, izpis obvestila za dohodnino, M12 obrazec in poljubne obrazce
Razno, parametri

Nov vnos na več delavcev hkrati 1. Obračun honorarja