Na zavihku 2. Obračun vnesemo podatke o višini plače, stanju dopusta, osnovah predhodnega leta za refundacije, …

Za obračun plače oz. višino osebnega dohodka vnesemo eno od naslednjih treh polj, naenkrat je vneseno samo eno polje.

  • DZ02 Mesečna bruto osnovna plača
  • DZ03 Bruto urna osnova za osnovno plačo – mesečni bruto dohodek se spreminja glede na število ur
  • DZ01 Faktor koeficienta osnovne plače (število točk)– bruto vrednost koeficienta se nastavi pri mesečnem obračunu v meniju 1.3.

Vsa ostala polja se vnašajo po potrebi in v osnovi niso nujna za obračun plače.

Polja za dopust vnesemo, kadar želimo, da na plačilni listi izpisuje tudi stanje dopusta. Vnesemo Dopust po letni odločbi  (dnevi), Nekoriščen letošnji dopust (dnevi) in Nekoriščen stari dopust (dnevi). Ob shranitvi plače se stanje dopusta osveži. V začetku leta lahko odločbe o dopustu izračunate v modulu Kadrovska evidenca in prenesete v plačni del, sicer stanje dopusta uskladite ročno oziroma s pomočjo pripomočka v programu.

Polje Delež ali %  zaposlitve vnesemo delež v primeru krajše zaposlitve (20/40 = 50%). Ure na dan vnesemo če zaposleni dela manj kot 8 ur na dan, podatek služi za avtomatski izračun prehrane, prevoza in stanje dopusta.

Stimulacija po pogodbi % (DP12) in Stimulacija po pogodbi znesek (DP13) uporabimo kadar želimo zaposlenemu avtomatsko dodati na obračun plače stimulacijo oz. s tem določimo neke vrste stalno stimulacijo, katero ni potrebno ročno vnašati na obračunski list.

Kilometrina na delo na dan, Mesečna karta javni prevoz, Dnevna karta javni prevoz, Prevoz na dan vnesemo, če želimo pri obračunu avtomatski izračun dodatkov za prevoz.

PZZ – prostovoljno zdravstveno zavarovanje, v primeru da pri plači trgamo zavarovanje.

Za potrebe obračuna refundacij boleznin in izpisa ali elektronske oddaje obrazca za nadomestila (Ndm) preko e-VEM pa potrebujemo še spodnje podatke. Pri vnosu teh podatkov bodimo pozorni na:

  • Osnova preteklo leto (Ndm)– Skupaj ure
  • Osnova preteklo leto (Ndm) – Skupaj bruto
  • Osnova preteklo leto (Ndm) – Meseci– v to polje vnesemo številke mesecev za katere veljata podatka o urah in bruto znesku. Če podatka veljata za celo leto vnesemo številko 13, sicer navedemo več zaporednih številk mesecev ločenih z vejico. Primer: Za osnovo ki ustreza mesecem MAREC, APRIL in JULIJ vnesemo 3,4,7.

place_21_obracun_2023

Javni sektor (SPJS)

V primeru sistema plač za javne uslužbence se določi Šifro delovnega mesta (Z370), Delež DM (Z550), Plačni razred FDMN (osnovni, Z381), Plačni razred FJU (z napredovanji, Z380) ter Vir financiranja.

Za odpiranje novih delovnih mest sledite navodilom 3.7. Delovna mesta.

place_21_js

1. Matični 3. Ostalo