Rekapitulacija nalogov vam omogoča izpis seštevka vseh nalogov (po delavcih, stroškovnih mestih, mesecih) glede na izbrani filter (datum izdaje, odhoda, prihoda, plačila, filter po delavcu, stroškovnem mestu, vozilu). Izpis je možno ločiti na domače in tuje naloge.

rekapitulacija

2. Izpisi 2.2. Izpis nalogov