V podmenijih se nahaja zapiranje in zaključek leta, razni servisni programi za spreminjanje načina vodenja kontov, prenosi šifrantov, prenosi, uvozi, izvozi,…

5.G. Prosti šifranti Postopki ob zaključku leta