Vnosi so enaki kot na domačih izdatkih, dodatno se vnese še valuta in devizni tečaj.

webblaw_424

4.2.3. Devizni prejemki 4.3. Šifranti