Program nam za vsako stroškovno mesto posebej izpiše bruto bilanco. V meniju 3.5.6. Izpis po prvem nivoju SM, v meniju 3.5.7. Izpis po drugem nivoju SM in 3.5.8. Izpis po tretjem nivoju SM. Prikaz menijev je odvisen od nastavitve števila nivojev SM v parametrih. Program prikaže samo konte, ki so označeni da se vodijo po stroškovnih mestih in imajo promet.

3.5.5. Delitev stroškov po ključih - nastavitev ključev 3.5.9. Bilanca po 2.nivoju SM (če govoreča)