Dobavnica nam pri shranitvi vnešene artikle razknjiži iz zaloge. Dobavnice lahko pričnemo vnašati takoj ko smo že prejeli artikle na zalogo s prevzemnico, v nasprotnem primeru bo šla zaloga v minus (odvisno od nastavitve). Zelo pomemben je datum dobavnice, ki ne sme biti pred datumom prevzemnice. Program lahko ob shranitvi dokumenta ali postavke opozori na negativno stanje zaloge ali pa sploh ne dovoli shranitve v takem primeru, kar je tudi najbolj priporočljivo. Sam vnos dobavnice je oblikovan tako, da so na prvi strani vsi pomembnejši podatki v zgornjem delu, v spodnjem pa vnešene postavke.  Na vrhu je več zavihkov na katerih vnašamo še ostale podatke, ob preklopu na drug jeziček pa se zamenja samo zgornja polovica vnosne maske.  V spodnjem delu so vedno prikazani gumbki, potrebni za shranjevanje, brisanje,… Z desnim klikom na postavko (artikel) imamo možnost sortiranja vnešenih postavk, ter nekaj specifičnih možnosti. V tem meniju lahko naredimo tudi povratnico-dobropis za vrnjeno blago (beri v nadaljevanju).

2. Prodaja 2.1.1. Vnos