Vrste plačil je šifrant, kjer vnesemo vrste plačil, ki jih želimo izbirati pri plačevanju/pripravi plačilnih nalogov.

6.3.9 Dnevnice 6.4 Prenosi