Privzeto so nastavljene tri temeljnice. Temeljnice lahko popravljamo ali na novo oblikujemo. S tipko F2 Nov vnos vnesemo novo temeljnico. Novi temeljnici določimo naziv in ime datoteke za prenos v glavno knjigo npr. place.xml (vnesemo samo v primeru, da imamo zunanje računovodstvo in temeljnice pošiljamo preko elektronske pošte).

Za vnos postavk na temeljnico uporabimo tipko F6 Oblikovanje postavk. Prikaže se seznam postavk, katere lahko popravljamo, brišemo ali dodajamo nove postavke.

place_171_seznam

Postavka vsebuje naslednje podatke:

 • Opis postavke
 • Konto breme in dobro – lahko vnesemo tudi obe strani na enkrat
 • Formula – vnos formule je odvisen od tipa formule. Npr. pri tipu formule Prispevki, ni potrebno vnesti formule.
 • Tip formule – tu izberemo katero vrednost bomo nastavili na postavko.
  • Navadna formula – v polje Formula naprimer sum(b1..b99)-b81+b150
  • Bruto formula – v polje Formula vpišemo 1..80,82..99,150
  • Neto formula – v polje Formula vpišemo 1..80,82..99,150
  • Prispevki iz bruto – polje Formula lahko pustimo prazno v tem primeru bo v postavko prikazal vse prispevke iz
  • Davek (dohodnina) – polje Formula lahko pustimo prazno v tem primeru bo v postavko prikazal vso dohodnino
  • Prispevki na bruto – polje Formula lahko pustimo prazno v tem primeru bo v postavko prikazal vse prispevke na
  • Prispevki iz bruto za neplačane odsotnosti
  • Prispevki na bruto za neplačane odsotnosti
  • Premije PDPZ
  • Prispevki iz bruto in prispevki na bruto
 • Kateri delavci – lahko omejimo da za določeno postavko vzame samo določene delavce
 • Kaj upoštevam – omejitve glede na vrsto dohodka (redno delo, refundacije,…)
 • Šifre prispevkov – polje je vidno samo v primeru izbora prispevkov v polju Tip formule, vpiše se šifra prispevka v kolikor želimo na postavki imeti samo točno določen prispevek
 • Kateri prispevki – izbiramo lahko med plačanimi in obračunanimi prispevki ali oboji

Primer nastavitve temeljnice

place_171_postavka_prisp

 

 

1.6.F. XML datoteka ISPAP za SPJS 1.7.4. Prenos temeljnice v GKW