V primeru ločene glavna knjige in pošiljanja temeljnice za amortizacijo preko XML datotek v prvem sklopu nastavimo imenik in ime XML datoteke. Ter dodamo kljukico Zapis temeljnice v XML strukturo in če jo želimo poslati po elektronski pošti vklopimo še Pošlji XML datoteko po e-pošti.

V primeru da je glavna knjiga v isti bazi kot OS, potem prvega sklopa ne nastavimo. V drugem sklopu določimo:

 • Simbol knjiženja v GK
 • Datum knjiženja
 • Obdobje knjiženja
 • Datum dokumenta
 • Številka dokumenta
 • Opis dokumenta
 • Amortizacija od..do, za kateri mesec bomo prenesli amortizacijo v GK
 • Izpis ločeno po stroškovnih mestih, glede na matično SM vneseno pri OS
 • Delitev po dejanskih stroškovnih mestih, glede na delitev SM vneseno na zavihku Delitev po SM pri OS
 • Knjižim tudi amortizacijo od donacije, sklada inv. nad kvoto, evropskih sredstev
 • Storno temeljnica za amortizacijo, če obkljukamo se bodo zneski naredili z vrednostjo v minus
 • Katera odpisana OS upoštevam, v primeru da smo pri odpisu že poknjižili amortizacijo, potem jo tu ne upoštevamo.

 

2.2. do 2.7. Izpis amortizacije po različnih urejenostih 2.C. Knjiženje amortizacije na kartice