V Glavni knjigi je možnost prejema eRačunov na dva načina. Prvi način je preko elektronske poti ponudnika www.bizbox.eu (ZZInet) in drugi preko prenosa datotek iz mape (prenos iz bančnih aplikacij). Prednost prvega je povsem avtomatiziran prenos, medtem ko je potrebna pri prenosu datotek iz mape, predhodna prijava v spletno banko, prevzem in shranitev eRačunov v namensko mapo, šele nato sledi prevzem v Glavni knjigi.

V meniju 8.7. Skupni parametri programa na zavihku 7. Predali za E-račune nastavimo opcijo ZZInet/BASS v primeru prvega načina, vpišemo še uporabniško ime in geslo, ki smo ga določili na portalu www.bizbox.eu. V primeru prenosa preko datotek, obkljukamo parameter 11. Uvoz e-računov iz mape in pri parametru 12. Mapa za uvoz e-računov, nastavimo mapo kamor shranjujemo eRačune.

Pred prvim prenosom v šifrantu simbolov meni 5.4. dodamo nov simbol za prejem eRačunov.

Dejanski prevzem izvedemo v meniju 1.1. Vnos knjižb s klikom na zeleni gumb prenos (1), odpre se okno za prenos iz predala ZZInet, v katerem je vpisan naslednji datum od zadnjega prenosa ter potrdimo.

gkw_meni11_eracun

Ob prenosu se odpre okno kjer se vidijo preneseni računi. eRačune si lahko ogledamo ali natisnemo.

gkw_meni11_eracun_predogled

Pri knjiženju najprej izberemo simbol, ki smo ga nastavili za eRačune, nato na desni strani izberemo račun ki ga želimo poknjižiti in pritisnemo tipko F12 Poveži. Ob povezavi se nam prenesejo podatki o številki dokumenta, datumi, partner, veza in znesek.

gkw_meni11_eracun_povezovanje

 

1.1. Vnos knjižb Knjiženje otvoritvene temeljnice