Najprej v šifrant simbolov meni 5.4. dodamo nov simbol za prejem eRačunov.

V knjiženju kliknemo na zeleni gumb prenos (1), odpre se okno za prenos iz predala ZZInet, v katerem je vpisan naslednji datum od zadnjega prenosa ter potrdimo.

gkw_meni11_eracun

Ob prenosu se odpre okno kjer se vidijo preneseni računi. eRačune si lahko ogledamo ali natisnemo.

gkw_meni11_eracun_predogled

Pri knjiženju najprej izberemo simbol, ki smo ga nastavili za eRačune, nato na desni strani izberemo račun ki ga želimo poknjižiti in pritisnemo tipko F12 Poveži. Ob povezavi se nam prenesejo podatki o številki dokumenta, datumi, partner, veza in znesek.

gkw_meni11_eracun_povezovanje

 

1.1. Vnos knjižb Knjiženje otvoritvene temeljnice