V tem meniju lahko ponovno prevrednotite vrednosti izdaje in vrednosti zalog materiala na podlagi vseh izdajnic. To je uporabno predvsem takrat, kadar naknadno popravljate nabavne cene na prevzremnicah, zaradi česar se vam lahko prikazujejo napačne nabavne vrednosti materiala, izdaje in tudi zalog.

Na voljo imate prevrednotenje po FIFO metodi, Povprečnih cenah in Planskih cenah (posebnost).

Operacijo lahko poženete kadarkoli. Najbolj priporočljivo jo je pognati pred zaključevanjem inventure, zaključkom let in kadarkoli si izdelujete izpise porabe (v meniju 3).mkw-5-7

5.6. Zaključek leta – otvoritev 5.A. Spreminjanje številk dokumentov