V tem meniju izpisujete preplačila, le ta se izpisujejo po otrocih. Pri pripravi izpisa si lahko nastavite določene kriterije kot so “Skupina od..do”, “Datum plačila od:” ter “Datum plačila do:”.

Kljukica “Suma po otrocih” omogoči pripravo seštevka preplačil za posameznega otroka, če pa vklopimo “Samo sume”, pripravi program samo seštevke in sicer glede na nastavljeno “Razvrstitev”.

Če vklopimo “Ne izpisuj otrok s skupnim saldom preplačil 0”, bo program iz priprave izpisa izločil tiste otroke, ki imajo skupni saldo preplačil 0,00.

vrtec_538_izpis-preplacil

5.3.7.2 Izpis plačil po storitvah 5.3.9 Izpis dolžnikov