Lahko pregledujemo avansne račune po datumih, kupcih,… Imamo možnost filtriranja povezanih, nepovezanih avansov.

59a

5.9.9.1-2 Pregled plačil po zamudi 5.A. Opomini, obresti, obvestila