V tem meniju najdete dva izpisa in sicer:

  • 52D1 Izpis zbirnika vrtca” – Izpiše se rekapitulacija izdelanih obračunov. Prikažejo se podatki o višini obračuna in kolikšen del obračuna je že bil plačan.
  • 52D2 Izpis zbirnika vrtca po storitvah” –  Izpis je enak prejšnjemu, le da je sam obračun razdeljen po storitvah katere so bile obračunane znotraj obračuna
5.2.C Izpis kartic otrok 5.2.E MŠŠ zahtevki in prenosi