Ko smo nastavili vse podatke v meniju 3.1. Delavci in 3.B. Tipi obračuna (najbolj tipični obračuni so pred nastavljeni), lahko začnemo z vnosom obračunov. Vnašamo lahko različne tipe obračunov, ki so obračunani v istem dnevu. Program bo avtomatsko sam ločil REK obrazce. Pri postopku obračuna honorarja ne bomo opisovali vseh izpisov, ki so možni med samim obračunom, opisali bomo najbolj osnovne izpise, ki se v praksi največ uporabljajo.

1.1. Vnos obračunov
1.2. Priprava obračunov
1.3. Izpis honorarjev, izplačilna lista
1.4. Seznam delavcev, pogodb
1.5.1. Izpis obvestil delavcem
1.6.1. Izpis REK obrazcev
1.6.5. Pošiljanje vseh izpisov in obrazcev po pošti
1.7. Izpis rekapitulacije
1.8. Nalogi
1.B. Temeljnica
1.C. Knjiženje obračunov v letno evidenco

AVHW - Honorarji, podjemne pogodbe, najemnine,... 1.1. Vnos obračunov