V shranjenem internem prenosu lahko vnesene podatke in postavke tudi popravljate. Z miško se postavite na interni prenos in kliknete na gumb Uredi (Enter), lahko pa uporabite ikono svinčnik, ki se nahaja pri vsakem internem prenosu.

efa_interni_prenos_popravljanje_pregled_maska

Po kliku na interni prenos se vam odpre interni prenos, ki vsebuje enako masko, kot ste jo navajeni na vnosu internega prenosa.

efa_interni_prenos_popravljanje_pregled_urejanje

Če želite interni prenos le pregledati, ga lahko natisnete preko gumba Pregled (F5). Vsebino internega prenosa lahko v primeru, da je bil interni prenos že kadarkoli natisnjena, vidite tudi na desni strani ekrana.

Po pritisku na gumb Pregled (F5) lahko pred pregledom/tiskanjem izbirate obliko za tiskanje. Interni prenos je možno pošiljati tudi po e-pošti preko gumba Pošlji po e-pošti CTRL+F5.

efa_interni_prenos_tiskanje

Interni prenos je možno preko gumba Kopiraj tudi kopirati in tako ohraniti vse postavke in podatke, kar nam omogoča, da naslednji interni prenos naredimo hitreje.

Vnos Brisanje internih prenosov