Če imamo zaposlenega delavca za polni delovni čas potem na zavihek Delež MD ne vnesemo ničesar.

Vnos naredimo za zaposlitve za krajši delovni čas ali spremembe zaposlitve na drugačen delovni čas zaposlitve. Pri vnosu določimo od katerega datuma naprej velja vnos. Pri vnosu v polju Delež minulega dela določimo procent za izračun delovne dobe, če vnesemo 50% se bo delovna doba za delavca računala 6 mesecev na leto, kar pomeni se bo lestvica za minulo delo obrnila čez 2 leti.

Če je delavec zaposlen za polovični delovni čas in je drugo polovico časa zaposlen v drugem podjetju, v tem primeru delavcu teče delovna doba normalno in se pri vnosu vnese 100%, v polje Delež zaposlitve M4 pa se vedno vpiše dejanski procent zaposlitve pri tem delodajalcu. Datuma Prekinitev zaposlitve ne vnesemo, dokler ne pride do prekinitve ali spremembe zaposlitve. V primeru spremembe deleža zaposlitve, na obstoječem vnosu vpišemo datum do kdaj velja in nato vnesemo nov vnos z datumom začetka novih deležev.

place_21_10

5. PDPZ Družinski člani