Pri pregledu kartice program vpraša za inventarno številko osnovnega sredstva in po potrditvi prikaže ustrezno kartico. Če so na tej inventarni številki dograditve program najprej ponudi, da izberemo točno katero kartico želimo pregledovati. Pregled kartice knjiženja, kartice premikov ali kartice deležev po SM lahko dobimo tudi iz seznama osnovnih sredstev s pritiskom na tipko F6, kombinacijo tipk Alt F6 ali Ctrl F6.

1.4. Večkratni vnos OS 1.8. Odtujitev osnovnega sredstva