Pri pregledu kartice program vpraša za inventarno številko osnovnega sredstva in po potrditvi prikaže ustrezno kartico. Če so na tej inventarni številki dograditve program najprej ponudi, da izberemo točno katero kartico želimo pregledovati. Pregled kartice knjiženja, kartice premikov ali kartice deležev po SM lahko dobimo tudi iz seznama osnovnih sredstev s pritiskom na tipko F6, kombinacijo tipk Alt F6 ali Ctrl F6.

Knjižbe na kartici pri pregledu lahko tudi popravljamo ali brišemo. S popravljanjem kartice knjiženja se lahko spremeni tudi vrednost osnovnega sredstva, zato bodimo pri tem početju skrajno previdni in se ga poslužujmo samo kadar je to res edini ali najugodnejši način popravka vrednosti osnovnega sredstva.

1.4. Večkratni vnos OS 1.8. Odtujitev osnovnega sredstva