eBOL in pooblastila

Prevzem eBOL-ov je mogoč samo z ustreznim pooblastilom in to pooblastilo ni isto pooblastilo kot za dostopanje do spletne strani eVem. Za dostop do Vmesnika eBOL in eNDM potrebujete obrazca »Prijava odjemalca za vmesnik eBOL in eNDM«. Pri izpolnjevanju obrazca »Podelitev pooblastila za procesna dejanja v postopkih VEM preko vmesnika eBOL in eNDM« bodite pozorni na označitev polja »Pooblastilo velja za vse dele družbe«. V primeru da ima družba/podjetje/ustanova registrirane poslovne enote in delavce zaposlene po poslovnih enotah, vam to polje omogoča dostop do eBOL-ov za vse poslovne enote, v nasprotnem primeru samo za sedež družbe. Če poslovnih enot nimate, je ta podatek brezpredmeten.

Pri izpolnjevanju obrazca »Prijava odjemalca za vmesnik eBOL in eNDM« pod rubriko Programska oprema (odjemalec), v vrstico »Naziv« vpišite »PLAČE«, v vrstico »Proizvajalec« pa »VASCO d.o.o.«

Če že imate urejeno pooblastilo za eNDM (elektronski obrazec eVem-Ndm za refundacije boleznin), v programu Plač se obrazec nahaja v meniju 1.5.9.2, imate avtomatsko tudi pooblastilo za eBOL in oddaja novih ali dodatnih pooblastil ni potrebna.

Prevzem eBOL-ov preko programa Plače

Nahaja se v meniju S.B Bolniški Listi (E-Bol). Kliknete na gumb »Prenos eBol« in potrdite prenos z »F9 Potrdi«. V naslednjem koraku bo program zahteval veljavni certifikat in izvedel prenos. Po uspešnem prenosu eBOL-ov (prenos je dokaj počasen zaradi omejitve na strani eVem), se bodo le-ti razvrstili na ekran v vrstice, na desni strani pa bo viden PDF bolniškega lista. Bolniški listi se bodo avtomatsko zapisali v sistemsko mapo »Bolniški listi (eBol)« na delavca.

sb_2020_ebol

Vnos plače in vsebina eBOL-a

Pri vnosu Obračunskih listov v meniju 1.2, se vam bo na posameznem delavcu na desni strani avtomatsko prikazal bolniški list za aktualni mesec. V primeru da na desni strani ne vidite prilog, kliknite na gumb desno spodaj Vklopi ogled prilog. Pri vnosu postavk plače, še posebej VP-jev za bolniško odsotnost je priporočljivo vpisovati tudi datume bolniške odsotnosti, v polje Od datuma in Do datuma, ker bo program ta podatek smotrno uporabil pri pripravi obrazca eNDM.

Prednost uporabe eBOL-a v kombinaciji z eNDM je v tem, da bo program na posamezne delavce avtomatsko priložil eBOL oziroma zapisal Številko eBOL (F1) in izpolnil podatke družinskega člana, če gre za tako vrsto refundacije. Podatek se bo izpolnil le v primeru, da bodo na vnosu obračunskega lista vneseni datumi refundacije identični kot na bolniškem listu. V nasprotnem boste morali podatka vpisati ročno

place_12_priloge

Izpis plačilne liste in eBOL

Pri izpisu plačilnih list v meniju 1.4.1 je na voljo dodatna kljukica Po e-pošti pošljem tudi eBol, ki omogoča da poleg PDF plačilne liste na elektronski naslov delavca, pošljete tudi PDF eBol-a. Ta opcija deluje samo za primer, ko se plačilne liste pošiljajo direktno na elektronski naslov delavca.

Preklican eBOL

Preklican eBOL v meniju S.B dobi Oznako »Preklican« in nima PDF-ja, če je bil preklic izveden pred prevzemom »Rednega« eBOL-a. V tem primeru se v meniju 2.1 vidi samo XML preklicanega dokumenta. Če je bil »Redni« eBOL prevzet v program in bil nato ob naslednjem prenosu iz sistema eVEM preklican, dobi PDF eBOL-a zapis »PREKLICAN«. V tem primeru ko PDF obstaja, je le-ta viden tudi v meniju 1.2, sicer pa ne.

Izdelava obrazca eNDM (elektronski zahtevek za refundacijo boleznin)

Zahtevek eNDM pripravite v meniju 1.5.9.2 preko gumba »Izračun NDM obrazca«. Navodila za eNDM najdete na povezavi Navodila za pripravo eNDM obrazca.

Za uporabo eBol in eNDM potrebujete modul Dokumentni sistem, več o modulu si lahko preberete na povezavi Dokumentni sistem.

 

Izračun osnove preteklega leta Vračilo preveč izplačanega regresa