Ko povezujemo skrbnike na otroke, vsakemu skrbniku določimo tip skrbnika.

Tipi skrbnikov naj bi označevali relacijo, sorodstvo med otrokom in skrbnikom. Tako so tipi predvsem oče, mati, babica, dedek in podobno. Program prvih sedem tipov ponudi že sam. Ostale lahko dodate sami. Gumbi za dodajanje, popravljanje ali brisanje se nahajajo v spodnjem delu okna.

vrtec_513_vrsta-skrbnikov_slika1

5.1.2 Skrbniki 5.1.4 Vzgojitelji