Pred izpisom je potrebno izpisati maloprodajno trgovsko knjigo zaradi avtomatskih zapisnikov o spremembi cene.  Potem lahko dobimo izpis od-do datuma po vrstah prodaje-prejema (prevzem, paragoni, dobavnice…)

faw_3i_nv_vp

3.H. Pregled izdane konsignacije 3.J.1-3 Nastavljivi izpisi