Za vnos novega prejemka pritisnemo tipko F2 – nov vnos. Vnesemo številko prejemka (samo pri vnosu prvega prejemka, pri naslednjih je številčenje avtomatsko), datum, vplačnika (odvisno od nastavitve, vplačnika lahko izbirate iz šifranta vplačnikov ali iz šifranta partnerjev) in opombo.

Na vnosu knjižbe na blagajniški prejemek imamo dve možnosti (zavihka):

 1. Blagajna – se uporabi pri knjiženju prejemka

2. Akontacije – se uporabi ko prejmete vrnjen del akontacije (prejemek)

BLAW_1.1

S tipko F2 (vnos knjižbe) na prejemek vnesemo knjižbo. Vnašamo lahko različne prejemke (npr. plačilo za račun izdan v drugi aplikaciji, izdan račun z DDV-jem, polog gotovine v blagajno,…).

Vnašamo naslednja polja:

 • Opis(F1) – v to polje lahko ročno vnesemo opis prejemka ali uporabimo tipko F1 za skok v šifrant opisov, kjer lahko nastavimo različne vrste opisov. Na opisih lahko določimo tudi konto blagajne in konte prihodkov, stroškov ali TRR-jev ter tip dokumenta na katerem naj bo na izbiro ta opis (samo na prejemku, izdatku ali na obeh)BLAW_1.1-1
 • Tip plačila – kadar gre za plačilo se lahko poleg gotovine izbere tudi kakšen drug tip plačila (kartice, boni,…)
 • Konto (konto prihodka, stroška ali TRR)
 • Konto blagajne (vnesemo samo v primeru ko je več različnih kontov blagajne, sicer vnos ni potreben)
 • Partner
 • Račun v FAW in Predračun v FAW (samo v primeru, da gre za povezavo plačila s programom FAW)
 • Znesek
 • Stroškovno mesto – je možno vnesti samo v primeru, da je konto označen da ima stroškovna mesta
 • Račun-veza – vnesemo vezo računa na katerega se navezuje blagajniški prejemek oz. plačilo
 • Datum dokumenta – datum računa, plačila ali pologa v blagajno
 • Opomba – prosto polje za vaše evidence

BLAW_1.1-2

DDV se vnaša samo v primeru, da se prejemek vnaša kot izdan račun, v tem primeru je možen tudi izpis DDV knjige.

Primeri prejemkov

 1. Prejemek kot izdani račun: na prvem zavihku vnesemo podatke kot je navedeno v prejšnji točki, ker gre za izdani račun bomo pri kontu vnesli konto realizacije npr. 7600

2. Prejemek kot plačilo izdanega računa: na prvem zavihku vnesemo podatke kot je navedeno v prejšnji točki, ker gre za plačilo izdanega računa pri kontu vnesemo konto kupcev npr. 1200

3. Prejemek kot polog gotovine v blagajno: na prvem zavihku vnesemo podatke kot je navedeno v prejšnji točki, ker gre za polog gotovine pri kontu vnesemo konto TRR – npr. 1100

4. Prejemek kot vrnjena akontacija:

BLAW_1.1-4

1. Dogodki 1.2. Domači izdatki