Če uporabljamo normative, lahko v tem meniju najdemo nekaj izpisov, s katerimi lahko preverimo kosovnice in kalkulacije.

4.2.9. Koeficient obračanja artiklov 4.2.F. Izvoz artiklov za Salomon