2.1.2 Popravljanje

Shranjeno dobavnico lahko popravljamo v primeru, da ni bila fakturirana ali pa je bila fakturirana in račun ni bil stiskan.

V primeru, da je bil račun stiskan, nas program opozori, da  za to dobavnico obstaja račun, ki ga lahko program sam pobriše, če v vnosno polje vnesemo: DA. Po popravljanju dokument shranimo na enak način, kot če bi vnašali novega. Dovoljeno je popravljati vse razen številke dokumenta.

faw_212_poprdobav_opo_bris_racun

 

V kolikor je datum dobavnice znotraj postavljene časovne blokade, je bilo za račun iz te dobavnice vnešeno plačilo ali je bil račun prenešen v glavno knjigo, je potrebno prej pobrisati dokument, ki preprečuje popravljanje dobavnice.

 

 

V kolikor je bil račun tiskan ali poslan po elektronski poti, bo program pred brisanjem zahteval navedbo razloga, opisa in imena in priimka osebe.

Podatke o vseh spremembah bo program skladno z Zakonom hranil. Ogledate in izpišete jih lahko v meniju 3.6.6.2

faw_sprememba_racunov_vnos

 

 

faw_212_pregled

 

[F8]  Filter – Možnost nastavitve filtra prikaza dobavnic v tabeli.

[F6] Popravi prejemnika – nam omogoči popravljanje prejemnika na dobavnici. Če prejemnika popravimo v šifrantu bo ob ponovnem izpisu dokumenta ostal enak, ker si program zapomni zadnji vnos.

[F9] Fakt. – ob pritisku shrani in stiska račun za trenutno označeno (pobarvano) dobavnico.

[F2] Pregled – prikaže predogled dobavnice na ekran.

[St] – Izdelava povratnice za označeno dobavnico.

[ALT+F1] – Poišče dobavnico po številki računa

Gumb +T ali -T    Če je na gumbu +T, program vpraša za tiskalnik, -T pa tiska direktno na privzet tiskalnik. To velja na vsaki postaji posebej.

[F4] – Prikaže samo nefakturirane dobavnice, ponovni klik pa prikaže vse dobavnice.

Izb. obliko izpisa nas, če je obkljukano ob izpisu dokumenta vpraša za obliko izpisa in če jih imamo nastavljenih več (meni 6.7.1.1), lahko med njimi izbiramo.

E-pošta omogoča pošiljanje dokumenta po e-pošti v pdf obliki. Ob pritisku se odpre okno za vnos in izbiro e-naslova, oblike. Z gumbom nastavitve je možno nastaviti potrebne nastavitve e-pošte – navodila se nahajajo v meniju 8.E.

Seštevek sešteje vrednost dobavnic trenutno na ekranu, upošteva tudi filter F8 zgoraj.

 

 

2.1.3 Brisanje

Dobavnice lahko tudi pobrišemo. Postopek je enak kot pri popravljanju, le da pri dobavnici, ki jo želimo brisati, pritisnemo tipko [F7] oziroma kliknemo na gumb briši. Poleg tega so na maski tudi vse ostale opcije kot na popravljanju razen možnosti popravljanja.

V primeru, da je bil račun potrjen na FURS, brisanje ni mogoče.

 

2.1.4 Pregled na ekran

Ta pregled je podoben kot popravljanje dobavnic. Razlika je le v tem, da dobavnice tukaj ne moremo shraniti, tudi če smo jo odprli. To pomeni, da je tudi po pomoti ne moremo spremeniti. Seveda pa so na maski spet vse ostale opcije za tiskanje… Meni se uporablja za uporabnike ki imajo pravico samo gledati dobavnice, ne smejo jih pa spreminjati.

2.1.1. Vnos 2.1.5. Pregled dobavnic