Na zavihku 3. Ostalo vnesemo olajšave, posebnosti pri izračun,…

Drugi delodajalec označimo za kakšno vrsto zaposlitve pri drugem delodajalcu gre.

Posebnosti – REK1 se uporablja za izplačila po sodni odločbi, poračune,…

Nerezident za tuje delavce, na voljo več opcij zaposlitve.

Delo v tujini za detaširane delavce, na voljo več različnih vrst dohodkov za katere se pripravi tudi ustrezen REK obrazec.

Število vzdrževanih otrok, Št. otrok s posebno nego, Št. vzdr. druž. članov in Dodatne olajšave ko vnesemo podatke moramo pritisniti tipko F6 Ponovni izračun olajšav. Zneski olajšav se vpišejo v polja Osebna, Posebna in Dodatna olajšava. Tu ni potrebno vnašati splošne olajšave pri delavcu, ta se avtomatsko upošteva pri obračunu plače. Če imamo vnesene olajšave, je potrebno na zavihku Družinski člani vnesti tudi člane za katere uveljavljamo olajšave. POZOR Dodatna olajšava po 111. členu ZDoh-2 se v primeru nižjih dohodkov ne vklopi sama, ampak jo je potrebno izbrati oz. ročno vklopiti!

ZUTD-A, ZIUPTDSV nastavitev zaposlitve po Zakonu o spremembah in dopolnitvah zakona o urejanju trga dela (ZUTD-A). Glede statusa pogodbe o zaposlitvi, torej ali gre za pogodbo za določen ali nedoločen čas oz. ali bomo plačevali petkratnik prispevka za zaposlovanje na bruto (0,06%) ali bomo tega prispevka dve leti oproščeni. ZIUPTDSV in ZIUPTD zajema oprostitve prispevkov delodajalca (zaposlitev do 30 let in nad 55 let starosti delavca). V meniju 2.1. Vnos in popravljanje delavcev imamo na zavihku 1. Matični, sklop Pogodba o zaposlitvi, kjer bo program v primeru, da bo v polje Od-do datuma pod Od vpisan datum sklenitve pogodbe po 12.4.2013 in bo na zavihku 3. Ostalo, izbrana opcija 2-Zaposlitev za nedoločen čas po 1. ods. 39. čl. ZUTD-A (oprostitev plačila prispevka za zaposlovanje), avtomatsko ta bonus upošteval dve leti. Če datum ne bo vpisan, bo bonus veljal glede na izbor statusa pogodbe na zavihku 3. ostalo.

Leto osnovne M4 za nadomestila podatek se vnaša samo v primeru, da leto osnove ni preteklo leto ampak je za starejše leto. Primer delamo obračun plače za januar 2017, nadomestilo je bilo že v decembru 2016 in se nadaljuje januarja 2017, v tem primeru bi vnesli leto osnove 2015.

Email – naslov in polje Email – geslo. V primeru, da želimo za geslo uporabiti davčno številko delavca, si pomagamo z gumbom Davčna => Geslo. S pritiskom na gumb Pošlji email, pošljemo obvestilo o dodeljenem geslu osebi, kateri nastavimo geslo. Orodje za skupinsko nastavitev gesel se nahaja v meniju 2.1 Vnos in popravljanje delavcev.

place_21_3_2023

2. Obračun 4. Delitev SM