Osnovne funkcije čitalca

Inventurna komisija naj skrbi, da se baterija ne sprazni.

cit_funkcije2

 

 

Delo s programom

cit_os_domov

(1)  Na osnovnem zaslonu vidimo števec popisanih osnovnih sredstev od skupaj.

(2) Skeniranje/Popisovanje osnovnih sredstev

(3) Pregledi popisanih/nepopisanih osnovnih sredstev

 

Izberemo Popis in se nam odpre maska, kjer bomo opravili inventuro.

cit_popis

 

(1) Program od nas zahteva skeniranje lokacije/sobe, kjer se nahajamo, šele potem nas spusti na skeniranje osnovnih sredstev (2).

(3) Spodaj vidimo osnovno sredstvo, ki smo ga nazadnje poskenirali in števec popisa

(4) Lahko pogledamo katera osnovna sredstva naj bi se na tej lokaciji / v tej sobi še nahajala. Ko smo s popisom na lokaciji “TELOVADNICA” zaključili, pritisnemo [ESC], s katerim se pomaknemo nazaj na skeniranje lokacij.

(5) Storno nam pobriše zadnje poskenirano osnovno sredstvo. Pridev poštev, če smo npr. pozabili spremeniti lokacijo.

 

 

Risba je last podjetja Unitech Electronics Co., Ltd.

2. Prenos podatkov na čitalec (6.4.6) 4. Prenos podatkov iz čitalca v program OSW