Izpisi

V izpisih se nahajajo tabelarični izpisi. Gre za pred-pripravljene izpise raznih podatkov prejetih faktur, plačil,… Hkrati pa so vsi ti izpisi nastavljivi, kar pomeni da se izpis lahko nastavite tudi po svoje. V ločenem meniju se nahaja še izpisi DDV knjige prejetih faktur.

Uporabniški parametri Šifranti