Obvestila za delavce lahko izpišemo za vse hkrati ali posamično. Pri grafičnem izpisu lahko po svoje oblikujemo tako glavo kot nogo izpisa. Do nastavitve oblike pridemo s klikom na gumb Nastavitev oblike izpisa v desnem zgornjem kotu. Izpis obvestila lahko prilagodimo s funkcijami:

  • Zbirno obvestilo po delavcih, zbiren izpis po delavcu.
  • Izpis delavca s podatki na datum obračuna
  • Pišem prispevke breme delavca
  • Pišem prispevke delodajalca
  • Pišem skupaj strošek delodajalca
  • Oblika izpisa obvestila, v primeru da imamo nastavljenih več oblik izpisa obvestila.
  • Izpis samo za delavce BREZ vnesenega e-naslova
  • Pošlji PDF datoteke po e-pošti, na zavihku 2.PDF po e-pošti so na voljo še dodatne nastavitve za pošiljanje obvestil po elektronski pošti

Dodatne funkcije izpisa najdemo na zavihku 3.Ostale nastavitve, kjer se nahajajo še drugi podatki iz obračuna.

Obvestila lahko pošljemo po elektronski pošti, pogoj je vnesen elektronski naslov in geslo pri delavcu.

avhw_151

1.4. Seznam delavcev, pogodb 1.6.1. Izpis REK obrazcev