Prikaz seznama osnovnih sredstev v katerem lahko osnovna sredstva vnašamo, iščemo, popravljamo in brišemo. V tem meniju lahko od za osnovna sredstva pregledujemo tudi kartico knjiženja, kartico premikov in kartico deležev SM – F6, Alt F6 in Ctrl F6, vnašamo podsklope oziroma sestavne dele F8 ali popravljamo oz. poženemo obračun amortizacije Alt F8 in Ctrl F8.

osw_11

1. Osnovna sredstva 1.2. Vnos novega osnovnega sredstva