Prikaz seznama osnovnih sredstev v katerem lahko osnovna sredstva vnašamo, iščemo, popravljamo in brišemo. Če se postavimo na posamezno osnovno sredstvo lahko zanj izpišemo tudi Kartico knjiženja (F6), kjer vidimo poknjiženo nabavo, amortizacijo, odpis,… Kartico premikov (ALT+F6), z vsemi premiki med stroškovnimi mesti, lokacijo,.. ter Kartico deležev SM (Ctrl+F6).

osw_11

1. Osnovna sredstva 1.2. Vnos novega osnovnega sredstva