V primeru, da ste vnašali zbirne naloge, jih je tu mogoče tudi izpisati.

zbirni izpis

2.2. Izpis nalogov 2.4. Pregled nalogov