Vnos šifranta stroškovnih mest 3.

5.9. Stroškovno mesto 2 5.C. Institucionalni sektorji