S tem menijem se ponovno preračunajo saldi otrok, glede na račune, vnesena plačila in preplačila. Izračun se zažene takoj ob vstopu v meni, brez nastavljanja kakršnihkoli pogojev. Preračun lahko zaženete kadarkoli, se tudi priporoča, da ga zaženete, predvsem pa takrat, ko se vam v preglednici v meniju 5.2.1 izpiše napačni saldo.

5.5.B Blokade 5.5.3 Brisanje avtomatsko vnesenih plačil