Izpisi so razdeljeni v šest osnovnih segmentov:

4.1. Prejete fakture

4.2. Devizne fakture

4.3. Predračuni

4.4. Devizni predračuni

4.5. Izpis Knjige prejetih faktur

4.7. Pošta

Znotraj vsakega segmenta se nahajajo izpisi povezani s segmentom. Primer: znotraj 4.1. Prejete fakture najdemo izpise plačanih, neplačanih faktur, izpis faktur po stroškovnih mestih, kontih in podobno.

Za vsakega od navedenih izpisov velja, da je najprej potrebno vpisati eno ali več omejitev izpisa (od/do datuma, od/do številke …), glede na vrsto izpisa izbrati urejenost (po abecedi, številki…) in določiti Izhod: izpis na tiskalnik, PDF (E-mail), excel, pregled na zaslon,… Izbiro potrdimo s tipko F9 Potrdi.

Primer: 4.1.1. Izpis prejetih faktur

izpisi_411

3. Šifranti 5. Prenosi