Tega menija v praksi ne uporabljamo. V programu se še vedno nahaja zgolj zaradi pregleda zgodovinskih podatkov, kjer je ta šifrant še bil uporabljen. Klavzule, ki so se prvotno vpisovale v ta šifrant (DDV klavzule, oprostitve obračuna DDV itd.) pa se sedaj vpisujejo na samem oblikovanju izgleda računa. To je v meniju 5.6.9 Nastavitev izpisa računa.

5.1.6 Programi 5.1.8 Storitve